Katarzyna Skarżanka

KatarzynaSkarżanka

/fot. Katarzyna Chmura/

Katarzyna Skarżanka ukończyła Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie (1992) i Podyplomowe Studium Wymowy na tej uczelni (1998). Jest również absolwentką Gender Studies IBL PAN (2009), Wydziału Zarządzania UW Studiów podyplomowych "Zarządzanie dla twórców, artystów i animatorów kultury" (2016).

Związana z Teatrem im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Teatrem im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, Teatrem Nowym w Warszawie, Teatrem Kamienica w Warszawie.

Aktorka odznaczona została w 2011 r. medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej.

W latach 2016 - 2019 była prodziekanem Wydziału Aktorskiego, a od 2019 r. jest Dziekanem Kierunku Aktorstwo Akademii Teatralnej im Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.


Aktualne role: