Krzysztof Kwiatkowski

Krzysztof Kwiatkowski

2010 – Wyróżnienie w kategorii „Najlepszy aktor” w „Rankingu aktorów serialowych” magazynu „Film”, za rolę Artura Górskiego w serialu Hotel 52.

2010 – Wyróżnienie aktorskie w kategorii „Nadzieje” w „Subiektywnym spisie aktorów” tygodnika „Polityka”, za rolę Genezypa Kapena w spektaklu Nienasycenie (Teatr Studio w Warszawie).

2010 – Wyróżnienie w kategorii „Najlepszy aktor” w „Przewodniku po aktorach” portalu „Dziennik Teatralny”, za rolę Genezypa Kapena w spektaklu Nienasycenie (Teatr Studio w Warszawie).

2013 – Wyróżnienie w kategorii „Najlepszy aktor” w sezonie 2012/2013 portalu „Teatr Dla Was” za rolę Irydiona w spektaklu Irydion (Teatr Polski w Warszawie).

2020 - Wyróżnienie w kategorii „Najlepszy aktor” w sezonie 2019/2020 miesięcznika „Teatr” za rolę Senatora Mikołaja Nowosilcowa w spektaklu Dziady (Teatr Polski w Warszawie).


Aktualne role: