Romantyczność/ Рамантыка

 

Premiera: 08.10.2022, czas trwania: 2 godz. 20 min. (1 przerwa) Duża Scena

Autor: Adam Mickiewicz
Scenariusz i reżyseria: Mikołaj Pinigin
Choreografia: Piotr Czubowicz
Inspicjent/ Asystent reżysera: Mateusz Karoń
Sufler: Małgorzata Ziemak
Producentka wykonawcza: Magdalena Mróz
Producentka wykonawcza: Magda Raczyńska
 
 
 
 
 
 

Niezależna białoruska grupa teatralna "Kupałowcy"/ Незалежная тэатральная група "Купалаўцы"

oraz chór: Monika Daukszo, Klaudia Golon, Maria Kozłowska, Michalina Łajtar.

Koordynator projektu: Olga Hardziejczyk-Maziarska

Premiera: 08.10.2022, czas trwania: 2 godz. 20 min. (1 przerwa) Duża Scena

Spektakl w języku białoruskim z polskimi napisami/ Спектакль па беларуску з польскімі тытрамі

Niezależna białoruska grupa teatralna Купалаўцы powstała w roku 2020. Tworzą ją byli artyści Narodowego Teatru imienia Janki Kupały w Mińsku, najstarszego teatru dramatycznego na Białorusi. W 2020 roku teatr przygotowywał się do uroczystości obchodów stulecia, jednak 26 sierpnia większość zespołu odeszła z pracy na znak solidarności z narodem Białorusi, który wyszedł na ulice, by protestować przeciwko szerzącej się w kraju przemocy i bezprawiu. Niezależna grupa Kupałowców zostawiła swój dom, ale wierzy, że jeszcze tam wróci. A długą drogę do domu torują sobie twórczością.

Rezydencja letnia w Teatrze Polskim była dla białoruskiego zespołu, na co dzień rozproszonego po Europie, okazją do twórczego spotkania i pracy nad nowym przedstawieniem – białoruskojęzycznym spektaklem „Рамантыка / Romantyczność”, opartym na „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza. Twórczość Mickiewicza – „poety Obojga Narodów” – w interpretacji Kupałowców wybrzmiewa z nową siłą i nabiera znaczeń, o których nie myślimy, zamknięci w powierzchownych, szkolnych interpretacjach ballad, romansów i bajek naszego narodowego wieszcza.

Mikołaj Pinigin o spektaklu:
Adam Mickiewicz, jak wiadomo, urodził się w Nowogródku, 130 kilometrów od Mińska, i mówił o sobie, że jest Litwinem. W wyniku prowadzonej na tych terenach polityki Cesarstwa Rosyjskiego i dziejowych zawirowań Żmudzini zaczęli nazywać się Litwinami, a Litwini - Białorusinami...
Cóż... Przyjmij, panie Adamie, swoje ballady w języku, w którym je niegdyś słyszałeś. Od nas, Białorusinów.

Незалежная тэатральная група “Купалаўцы” паўстала ў 2020 годзе. Гэта былы калектыў Нацыянальнага акадэмічнага тэатру імя Янкі Купалы, найстарэйшай драматычнай установы Беларусі. У 2020 годзе тэатр рыхтаваўся ўрачыста адзначыць стагодзьдзе, аднак 26 жніўня значная частка трупы звольнілася ў знак салідарнасці зь беларускім народам, які выйшаў на мірныя пратэсты супраць гвалту і беззаконьня ў краіне. Цяпер гэта незалежная тэатральная група, якая пакінула за плячыма свой дом, але верыць, што абавязкова вернецца. І сваю доўгую дарогу дадому Купалаўцы брукуюць творчасьцю.

Летняя рэзідэнцыя ў Тэатры Польскім - гэта для Купалаўцаў, раскіданых па сьвеце, нагода для творчай сустрэчы і працы над новай пастаноўкай. Пад апекай Мікалая Пінігіна паўстане спектакль "Рамантыка", які базуецца на тэкстах Адама Міцкевіча "Баляды і рамансы" - маніфэсьце польскага рамантызму.

Мікалай Пінігін пра спектакль:
Адам Міцкевіч, як вядома, нарадзіўся ў Навагрудку, у 130 кіляметрах ад Менску, і называў сябе ліцьвінам. У выніку палітыкі, якая вялася на тэрыторыі Расейскай імперыі, адбылася трагічная памылка: жмудзіны пачалі называць сябе ліцьвінамі, а ліцьвіны - беларусамі...
Што ж... Прымі, пане Адаме, свае баляды на мове, на якой ты чуў іх калісьці. Ад нас, беларусаў.

Праект дафінансавалі Міністэрства культуры і нацыянальнай спадчыны і Самаўрад Мазавецкага ваяводзтва.

 
 

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego