Hobbit. Hejn an cyryk

26.02.2016, Scena Kameralna

„Hobbit. Hejn ȧn cyryk”

Spektakl w zagrożonym wymarciem języku wilamowskim – wymysiöeryś, oparty na powieści J.R.R. Tolkiena. Język mieszkańców miasteczka Wilamowice położonego w województwie śląskim, używany od XIII wieku, po roku 1945 został zakazany, a obecnie wraca do życia. Od kilku lat dzięki zaangażowaniu młodych osób, Stowarzyszeniu Wilamowianie oraz projektom uniwersyteckim język nauczany jest w szkole, a najstarsi użytkownicy znów się nim posługują. Patronat nad nauczaniem i rewitalizacją języka sprawuje Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

Spektakl wpisuje się w program rewitalizacji językowej i idącej z nią w parze zmiany nastawienia do języka. Aktorzy i twórcy to młodzi mieszkańcy Wilamowic, którzy uczą się języka przodków i chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach mających na celu jego ocalenie. Mimo że w czasie spektaklu nie pada ani jedno słowo w języku polskim, dzięki doborowi formy, wątków, muzyki i efektów wizualnych przekaz pozostaje zrozumiały dla publiczności polskojęzycznej, która będzie także miała do dyspozycji tłumaczenie.

Przedstawienie jest częścią obchodów Dnia Języka Ojczystego ustanowionego przez UNESCO.

Bezpłatne wejściówki na spektakl do odbioru w kasach Teatru Polskiego.

Organizatorzy spektaklu: Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego i Stowarzyszenie „Wilamowianie”

Logo UW   

Autorzy scenariusza: Justyna Majerska fum Biöetuł, Katarzyna Zaleska, Tymoteusz Król fum Dökter
Przekład: Tymoteusz Król fum Dökter
Reżyseria: Justyna Majerska fum Biöetuł, Tymoteusz Król fum Dökter
Scenografia: Rafał Sznajder
Kostiumy: Rafał Sznajder
Asystent kostiumografa: Marcin Majerski fum Biöetuł
Reżyseria światła: Rafał Sznajder
Opracowanie muzyczne: Robert Majerski fum Biöetuł
Aranżacja muzyczna: Robert i Kamila Majerscy fum Biöetuł

Bilbo: Ȧrtur Biba fum Płaćnik
Thorin: Krystyna Stiepanowa
Gandalf: Michał Smolana fum Küćłik
Tolkien: Bolesław Zdrowak
Syn Tolkiena: Małgorzata Zejma fum Biöeźnjok
Córka Tolkiena: Monika Pająk
Balin: Paulina Łaś
Dwalin: Gabriela Handzlik fum Ȧjgien
Kili: Martyna Skulska
Fili: Małgorzata Zejma fum Biöeźnjok
Bombur: Natalia Formas fum Merćok
Galadriela: Aleksandra Nowak fum Niedzielka
Saruman: Monika Drewniak
Elrond: Michał Mateja
Elf, goblin: Aleksandra Fajfrzyk
Gollum/Smeagol: Marcin Majerski fum Biöetuł
Bard: Kacper Zatorski fum Śliwa
Syn Barda: Kinga Gawlik fum Zejma
Smok: Marcin Majerski fum Biöetuł, Dorota Leńska fum Poükner
Głos Smoka: Tymoteusz Król fum Dökter

oraz w pozostałych rolach

Barbara Nawrocka
Sylwia Bułka fum Kesuł
Bolesław Zdrowak fum Zagroda
Anna Nowak fum Ferda
Katarzyna Lasoska fum Poükner
Justyna Korczyk fum Linkuś

Link do recenzji: www.elendilion.pl

* * *

Der „Hobbit. Hejn ȧn cyryk” - ȧ śpektakl, gyśrejwa wymysiöeryś- y ȧr śpröh, wo kon cygrundgejn, s’ej hynder gyśiht fum J. R.R. Tolkien. Dy śpröh kuza dy Wymysiöejyn- łoüt fur śtot Wymysoü yr Śłyzyśa Wojewütśoft śun fum drecyta hundytjür. Zy wiöd ym 1945 jür ferböta, oder yta kymt zy cyryk cym ława. Fu piöer jür dank junga łoüt, Gyzełśoft „Wymysiöejer” ȧn projekta fu ferśidnikja uniwersyteta ej zy gyłjyt yr śül, ȧ dy ełder łoüt kuza zy wejder.
Der śpektakl ej ȧ tȧl fur śpröhrewitalizacyj ȧn enderan fun śpröhideologyja. Dy ȧkton ȧn śofyn zȧjn junga Wymysiöejer, wyły łjyn zih dy śpröh fu jyn fürftyn ȧn zy weła aktywnik ata, do zy ny zo cygrundgejn.
Yr łjyr ȧn yr rewitalizacyj fu wymysiöeryśy śpröh pȧtronjyt Tȧl „Artes Liberales” fum Warśawyśa Uniwersytet.

Gük ym śpektakl wjyd kȧ pönyś wüt ny gyziöet, dank füm, müzik ȧn zanefekta, oły kyna’s ferśtejn, zugiöe zy wymysiöeryś ny kyna. S’wyt zȧjn oder oü pönyśy ejwerzecnan.
Der śpektakl ej ȧ tȧl fum Müterśpröhtag, ogyśtyft fum UNESCO. By dam wan zȧjn waśtata fjy dy kyndyn ȧn fjy dy jugyt, fur kultür ȧn wymysiöeryś ȧn fun śpröha, wo zȧjn ym śtarwa.

Der scenarjüś Justyna Majerska fum Biöetuł, Katarzyna Zaleska, Tymoteusz Król fum Dökter
Ejwerzecnan: Jüśja fum Biöetuł, Dorka fum Poükner, Kasper fum Śliwa, TiömaDökter
Dy reżyseryj: Justyna Majerska fum Biöetuł, Tymoteusz Król fum Dökter
Dy scenogrȧfyj: Rafał Sznajder
Dy fłȧk: Rafał Sznajder
Der fłȧkmonȧsystent: Marcin Majerski fum Biöetuł
Dy łihtreżyseryj: Rafał Sznajder
Dy müzik: Robert Majerski fum Biöetuł
Dy müzikaranżacyj: Robert i Kamila Majerscy fum Biöetuł

Der Bilbo: Artur Biba fum Płaćnik
Der Thorin: Krystyna Stiepanowa
Der Gandalf: Michał Smolana fum Küćłik
Der Tolkien: Bolesław Zdrowak
Der Tolkiens Zun: Małgorzata Zejma fum Biöeźnjok
Dy Tolkiens Tohter: Monika Pająk
Der Balin: Paulina Łaś
Der Dwalin: Gabriela Handzlik fum Ȧjgien
Der Kili: Martyna Skulska
Der Fili: Małgorzata Zejma fum Biöeźnjok
Der Bombur: Natalia Formas fum Merćok
Dy Galadrjel: Aleksandra Nowak fum Niedzielka
Der Sȧruman: Monika Drewniak
Der Elrond: Michał Mateja
Der Elf, Der Goblin Aleksandra Fajfrzyk
Der Gollum/Smeagol: Marcin Majerski fum Biöetuł
Der Batłer: Kacper Zatorski fum ŚliwaBatłyś Zun: Kinga Gawlik fum Zejma
Der ŁyndwümSmok: Marcin Majerski fum Biöetuł, Dorota Leńska fum Poükner
Dy śtym fum Łyndwüm Tymoteusz Król fum Dökter

dy ander roln

Barbara Nawrocka
Sylwia Bułka fum Kesuł
Bolesław Zdrowak fum Zagroda
Anna Nowak fum Ferda
Katarzyna Lasoska fum Poükner
Justyna Korczyk fum Linkuś

Link cyr recenzyj: www.elendilion.pl

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 692199.