Poranek filozoficzny

PORANKI FILOZOFICZNE W POLSKIM
Cykl spotkań edukacyjnych, realizowanych od 2014 roku wspólnie z Pracownią Filozoficzną EUREKA, mający na celu zachęcenie dziecka do samodzielnego myślenia oraz dodawanie mu odwagi w zadawaniu trudnych pytań i w domaganiu się odpowiedzi na nie od nas – dorosłych. Uczestnicy warsztatów dyskutują na zadane tematy ucząc się werbalizowania myśli, argumentowania swojego zdania czy reagowania na wypowiedź rozmówcy. Prowadzącym zajęcia filozofkom towarzyszą aktorzy Teatru Polskiego, którzy prezentują fragmenty książek stanowiące przyczynek do dyskusji.

Dzięki rozbudzonej podczas zajęć potrzebie filozofowania dzieci otrzymują narzędzia, które pozwalają im lepiej nazwać i zrozumieć otaczający świat, a tym samym budować swoje poczucie bezpieczeństwa w rodzinie, w kontaktach z dorosłymi, a także w grupie rówieśniczej.
Krytyczne, twórcze myślenie należy rozwijać i wspierać od najmłodszych lat.

Podczas Poranków Filozoficznych w tym sezonie jak zawsze będziemy filozofować, dyskutować i spierać się, odnosząc się bezpośrednio do okoliczności, w których przyszło nam żyć.
Będziemy wyrażać własne opinie i słuchać swych rozmówców w atmosferze szacunku i próby wzajemnego zrozumienia.

Warsztaty odbywają się w trzech grupach:
o godz. 10:00 grupa 6–8 lat
o godz. 11:00 grupa 9–10 lat
o godz. 12:00 grupa 11–15 lat

Cena biletu: 12 zł/os

Karta Młodego Filozofa: 210 zł/os. - całoroczny karnet na warsztaty.
Zakup tylko w kasie biletowej teatru. Karnet nie podlega zwrotowi. Liczba miejsc ograniczona.

W warsztatach dzieci uczestniczą samodzielnie. Prosimy o nabywanie biletów wyłącznie dla dzieci.
Wejście na warsztaty przez Scenę Kameralną od ul. Sewerynów.

Kontakt do kasy biletowej: 22 505 92 90, bilety@teatrpolski.waw.pl
Pytania oraz szczegółowe informacje: edukacja@teatrpolski.waw.pl

TERMINY SPOTKAŃ W SEZONIE 2021/2022:
18.09.2021 Dobra rozmowa, czyli o otwartości na drugiego.
02.10.2021 O tym, co z natury dobre.
16.10.2021 O tym czy dobra można się nauczyć?
23.10.2021 Czym jest miłość?
06.11.2021 Nie jest szczęśliwym ten, kto nie ma się za szczęśliwego. Seneka.
20.11.2021 Komu i czemu służy doskonałość?
04.12.2021 O samotności.
11.12.2021 Każdy z nas jest inny.
18.12.2021 O relacjach z innymi.
15.01.2022 O tym, czy możemy kształtować naszą przyszłość?
22.01.2022 Jeśli wszyscy myślimy tak samo, nikt nie myśli.
19.02.2022 Dlaczego warto rozmawiać o śmierci?
26.02.2022 O sensie życia.
12.03.2022. Czy warto bać się nieznanego?
26.03.2022 Najważniejsza wartość.
02.04.2022 O sprawiedliwości.
09.04.2022 O umiarze.
23.04.2022 O tym, czy jest umysł.
07.05.2022 O tym, czy rozwijamy się dla dobra swego czy społeczności, w której żyjemy?
14.05.2022 O kłamstwie.
11.06.2022 Zakończenie roku.

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE:
23.10.2021 Czym jest miłość

Pajączka mieszkała u wilka już od ... właściwie to nikt nie pamiętał od kiedy.
To co kochamy, jest dla nas siłą rzeczy ważne po prostu dlatego, że to kochamy.

Fragment "Smacznego proszę wilka" Marty Guśniowskiej i esej Harrego Frankfursta z książki "Dlaczego kochamy?" (grupa starsza) zainspirują uczestników do podjęcia dyskusji o miłości. Czym jest? Dlaczego właśnie tak ją tłumaczymy? Co jest niezbędne, aby zaistniała miłość ? Dlaczego? Powiemy sobie jak rozumieli je wielcy Platon i Arystoteles, czy współcześnie możemy się z nimi zgodzić? Dlaczego?

Info dla Rodziców:
W dyskusji nawiążemy do klasycznej koncepcji życia jako samodoskonalenia w celu osiągnięcia szczęścia, przy czym mając na względzie społeczność, w której się żyje.
Mówiąc o miłości, spróbujemy odwołać się koncepcji miłości Platona jako ruchu, sile, która pcha nas do rozwoju i poznania, zwrócimy uwagę na uczucia i emocje. Zastanowimy się nad związkiem miłości z dobrem i pięknem.
Arystoteles utożsamiał miłość z przyjaźnią doskonałą, która jest pewną wspólnotą osób chcących swego dobra. Istnieje bezinteresownie, nie kończy się. Jeśli wspólnota, o której mówimy zakończy się, znaczy, że nie była przyjaźnią.

Partner projektu:

Zwiastun Poranków Filozoficznych:

Więcej o dotychczasowych spotkaniach, realizowanych w ramach cyklu od 2014 roku: TUTAJ.