Szkoła Widzów 2016

JESTEŚ WIDZEM? BĄDŹ TWÓRCĄ

HARMIDER – wrzawa, gwar, rozgardiasz, zamieszanie, czyli FAJNA ZABAWA!

Bezpłatne zajęcia teatralne dla dzieci z klas II i III szkoły podstawowej.

Teatr rozwija pomysłowość, uczy pracy w grupie i pozwala twórczo spędzić wolny czas, a przede wszystkim jest świetną zabawą, która, jeśli zaufać niczym nieskrępowanej dziecięcej wyobraźni, potrafi nieoczekiwanie przekształcić się we wspaniałe widowisko.
HARMIDER to zajęcia łączące w sobie edukację i zabawę. Zachęcają dzieci do współdziałania, pokazują teatr od kulis, jednocześnie ucząc odwagi w wyrażaniu myśli.
Pod okiem instruktorów i aktorów Teatru Polskiego dzieci pracują nad ruchem, rytmem, głosem i budowaniem scen, czego efektem będzie pokaz wieńczący cykl dwumiesięcznych warsztatów.
Prowadzenie: Magdalena Mróz, Anna Skuratowicz oraz aktorzy Teatru Polskiego.
Soboty w godzinach 11:30 – 13:00 (od 8 października do 3 grudnia). Pokaz kończąc warsztaty odbędzie się 9 grudnia w godzinach wieczornych.
Liczba miejsc ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń!

Akademia dojrzałego twórcy
Zajęcia literackie dla seniorów

Przewodnikami i towarzyszami podróży po literaturze będą Jacek Dehnel i zaproszeni przez niego poeci i prozaicy.

Literatura daje właściwie nieograniczone możliwości opisywania świata – i przez tysiące lat istnienia wytworzyła niezliczone gatunki i sposoby opowiadania, od powieści do sonetu, od operowego libretta po kronikę. W toku jednych warsztatów nie da się, rzecz jasna, nawet zbliżyć do całego tego bogactwa. Nie da się również nauczyć w ekspresowym tempie pisania ani kronik, ani sonetów. Można jednak zapuścić „czytelnicze sondy” i badać różnorodne sposoby opowiadania.

Gdyby w literaturze chodziło o „co?”, najpiękniejszym wierszem miłosnym byłoby lakoniczne: „Zosia kocha Stasia”. W literaturze chodzi jednak o „jak?”, o to, jak słowa przenoszą sensy między piszącym a czytającym, jakie wzbudzają w nim emocje, myśli, potrzeby. Pisarstwo jest sztuką – szlachetnej, ale jednak – manipulacji, która ma swoje zasady, reguły, wypracowane przez pokolenia metody wpływania na człowieka biorącego książkę do ręki…

Będziemy je zgłębiać zarówno jako czytelnicy, otwierający się na inne sposoby wyrazu, jak i piszący, próbujący form, do których wcześniej może nie sięgaliśmy.

Od słowa do słowa
Zajęcia teatralne dla licealistów

zajęcia prowadzą: Ewa Sokół-Malesza oraz aktorzy Teatru Polskiego

Zajęcia teatralne dla licealistów to propozycja nie tylko dla osób zainteresowanych teatrem, to również warsztaty dla każdego, kto chciałbym świadomie posługiwać się słowem. Uczestnicy zajęć dowiedzą się jak mówić „żeby nas słyszano”, „żebyśmy nas słuchano” i „żeby nas rozumiano”. W programie zajęć pojawią się ćwiczenia objaśniające jak świadomie kontrolować oddech i głos, jak nimi operować, jak udoskonalić dykcję, słyszalność, ekspresję mowy i jej wiarygodność, słowem – jak mówić pięknie. A także jak kształtować występ, okazywać emocje, prezentować energię, jak posługiwać się mową niewerbalną.

Materiał literacki do pracy będą stanowić zarówno krótkie utwory poetyckie, jak i całe sztuki teatralne.

Zajęcia odbywają się w cyklu rocznym i zakończą się pokazem krótkiego spektaklu przygotowanego pod okiem instruktorki.

Lekcja teatru
Warsztaty teatralne dla nauczycieli

konsultacja programowa projektu: Natalia Fijewska-Zdanowska/Fundacja Artystyczna MŁYN

Wielowątkowy kurs teatralny dotykający wszystkich aspektów obecności teatru w szkole – od rozmowy z uczniami o obejrzanym spektaklu, przez analizę i naukę recytacji poezji, aż po przygotowanie przedstawienia na potrzeby apelu okolicznościowego. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych instruktorów teatru i dramy, pedagogów teatru oraz aktorów z zespołu Teatru Polskiego w Warszawie będą odbywały się od października do lutego w wybrane piątki i soboty – zakończą się obroną własnego projektu przygotowanego przez uczestników pod okiem instruktorów.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZGŁOSZENIACH W ZAŁĄCZONEJ ULOTCE - PLIK PDF

ZAPISY ORAZ INFORMACJE:

* * *

LEKCJA TEATRU - HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

PAŹDZIERNIK
WEEKEND 1
Zajęcia wprowadzające/ Zrozumieć poezję
Celem bloku jest pokazanie warsztatowych metod interpretacji poezji, pracy z uczniem nad recytacją wiersza, a także wyborem repertuaru na konkursy recytatorskie.
prowadzenie: Ewa Makomaska, Anna Skuratowicz
14.10 PIĄTEK/ 17-20
15.10 SOBOTA/14:30-17:30
WEEKEND 2
Zrozumieć spektakl teatralny
Celem bloku jest przybliżenie metod analizy i rozumienia spektaklu teatralnego poprzez warsztaty i ćwiczenia teatralne z nurtu Pedagogiki Teatru.
prowadzenie: Justyna Czarnota/Instytut Teatralny
28.10 PIĄTEK/ 17-21 (w trakcie zajęć uczestnicy obejrzą spektakl „Krapp” w reżyserii Antoniego Libery na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego)
29.10 SOBOTA/10-13
LISTOPAD
WEEKEND 3
Drama w szkole – dramatycznie potrzebna.
Celem bloku jest przybliżenie uczestnikom metod Dramy, które mogą być pomocne w każdej pracy z grupą, ze szczególnym uwzględnieniem pracy wychowawcy.
prowadzenie: Aldona Żejmo-Kudelska, Maria Depta/ Fundacja DramaWay
4.11 PIĄTEK/ 17-20
5.11 SOBOTA/10-13
GRUDZIEŃ
WEEKEND 4
Teatr społecznie zaangażowany.
Celem bloku jest zapoznanie uczestnika z metodami pracy Teatru Forum i TIE (Theatre in Education)
prowadzenie: Aldona Żejmo-Kudelska/ Fundacja DramaWay
2.12 PIĄTEK/ 17-20
3.12 SOBOTA/10-13
WEEKEND 5
Warsztaty teatralne jako podstawa działania twórczego koła teatralnego
Celem bloku jest skompletowanie bazy podstawowych ćwiczeń teatralnych, przydatnych do wstępnej pracy z grupą, z którą planujemy realizację spektaklu.
Prowadzenie: Natalia Fijewska-Zdanowska/ Fundacja Artystyczna MŁYN
16. 12 PIĄTEK / 15-22
17. 12 SOBOTA/ 10-15
STYCZEŃ
Realizacja spektaklu teatralnego w szkole
Celem bloku jest pokazanie metod i sposobów na realizację niepowtarzalnych spektakli, etiud oraz apeli okolicznościowych, opartych na twórczej pracy grupy.
WEEKEND 6
13.01 PIĄTEK/ 17-20
Akademia kreatywności – coś z niczego scenografia i kostiumy w teatrze szkolnym.
prowadzenie: scenograf współpracujący z Teatrem Polskim
14.01 SOBOTA/ 10-13
Pomysł na spektakl
prowadzenie: Natalia Fijewska-Zdanowska/ Fundacja Artystyczna Młyn
WEEKEND 7
Od pomysłu do premiery – praca nad spektaklem autorskim, komponowanie programu, planowanie występu.
prowadzenie: Natalia Fijewska-Zdanowska/ Fundacja Artystyczna Młyn
27.01 PIĄTEK/ 17-20
28.01 SOBOTA/ 10-13
LUTY
WEEKEND 8
Wokół własnego projektu teatralnego - spotkania konsultacyjne z opiekunami prac projektowych
3.02 PIĄTEK/ 17-20
4.02 SOBOTA/ 10-13
WEEKEND 9
Obrona praca projektowych
10.02 PIĄTEK/ 17-20
11.02 SOBOTA/ 10-13

REPORTAŻ FILMOWY Z PROJEKTU "SZKOŁA WIDZÓW":

Szkoła widzów - program edukacyjny Teatru Polskiego w Warszawie.
Zadanie współfinansowane z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Edukacja, Edukacja kulturalna i dotacji celowej Województwa Mazowieckiego.