LISTY W POLSKIM: Aleksander Fredro

26.02.2013, Scena Kameralna

"Pan Bóg dozwolił Wam, Hrabio, stworzyć komedię polską i postawić ją na tym stopniu doskonałości, której nikt nie dorówna. (…) Będziecie naszym Molierem, to jest niedościgłym wzorem".
/z listu Józefa Ignacego Kraszewskiego do Aleksandra Fredry/

Liczne hołdy składane pisarzowi przez mu współczesnych; przepełnione autentyczną miłością i troską meldunki o codziennym życiu wymieniane regularnie z członkami bliższej i dalszej rodziny; wreszcie szereg arcyciekawych, zwłaszcza z perspektywy lektury o 150 lat późniejszej, pism urzędowych, które twórca z racji pełnienia funkcji publicznych musiał dość często "produkować" – są treścią tej zaskakująco zwięzłej historii zapisanej w listach Aleksandra hrabiego Fredry.

Oficer ordynansowy w sztabie Napoleona I i uczestnik jego wyprawy na Moskwę; nieustraszony i nagradzany za męstwo żołnierz; a równocześnie umiejętnie pomnażający rodzinny kapitał wolnomularz i schorowany mizantrop – takim poznamy wyrosłego z oświecenia autora "Zemsty", który w epoce romantyzmu awansował do miana największego polskiego komediopisarza i do dziś tego berła nie oddał.

Czytają: Magdalena Smalara, Krzysztof Kumor, Dominik Łoś.