LISTY W POLSKIM: Gombrowicz/Miłosz

20.10.2015, Scena Kameralna

Od października 2011 roku Teatr Polski realizuje cykl czytań scenicznych, prezentujący obraz XX wieku zapisany w korespondencji wielkich osobowości świata sztuki, kultury i polityki. W ramach cyklu czytana jest korespondencja wybranych autorów, na którą składają się listy, zapiski, wypowiedzi, utwory wydane w zbiorach lub nieopublikowane.

Siedemnaste czytanie w cyklu będzie prapremierową prezentacją wyboru listów Witolda Gombrowicza i Czesława Miłosza, wydanych w "Serii Listów Zeszytów Literackich" pod redakcją Barbary Toruńczyk, w tomie "Konfrontacje" w 2015 r.

Czytają: Piotr Cyrwus, Jarosław Gajewski.

O unikalnym wydawnictwie "ZL" Tomasz Fiałkowski tak pisze w "Tygodniku Powszechnym" : Konfrontacja dwóch świetnych pisarzy i skrajnie odmiennych indywidualności zaczyna się od tekstu Gombrowicza "Przeciw poetom", opublikowanego w 1951 r. na łamach "Kultury". Miłosz odpowiada na prowokacyjny atak, widząc w nim w istocie 'protest przeciwko wymokłemu i obłemu światu, w którym żadna myśl, żadne uczucie nie są ostre i śmiałe, gdzie wszystko rozpływa się w nieokreślonych gestach i grach, gdzie nie ma o czym mówić'. Gombrowicz 'w osłupieniu' i z uznaniem przyjmuje 'wyznanie poety, który z najzimniejszą krwią i z dziwną swobodą ducha pochwalił nóż we własną pierś wymierzony'.

Więcej o wydawnictwie na stronie: zeszytyliterackie.pl

Przedsięwzięcie jest realizowane we współpracy z Fundacją Zeszytów Literackich.

Logo Zeszyty Literackie