LISTY W POLSKIM: Gajka i Jacek Kuroniowie

  22.11.2011, Scena Kameralna

Ewa Makomaska i Piotr Cyrwus czytają pełną emocji korespondencję Gajki i Jacka Kuroniów z lat 1958 – 1982, dokumentującą między innymi trzyletni okres pobytu Kuronia w więzieniu po podpisaniu „Listu otwartego do Partii” i internowanie w stanie wojennym.