Z życia teatru

26.04.2023

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług doradztwa / usług asysty eksperckiej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług doradztwa/ usług asysty eksperckiej przy realizacji umowy z wyłonionym Wykonawcą integracji z systemem płatności w odniesieniu do zakresu prac określonych w harmonogramie, w tym terminów wyznaczonych przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym, OPZ i umowie z Wykonawcą Zadania nr 13.
Umowa zawarta z Wykonawcą Zadania nr 13: Wykonanie i wdrożenie funkcjonalności odpłatności systemu – w ramach Projektu p.n. „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE”, zostanie udostępniona do wglądu.

Więcej >
08.12.2022

Zakup mobilnego zestawu do sterowania oświetleniem sceny

„Zakup mobilnego zestawu do sterowania oświetleniem sceny”
- zrealizowano dzięki przekazanej przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotacji na podstawie zawartej Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/7144/2022. Inwestycja, której wartość brutto wynosiła 113.065,29 zł, w tym dotacja w wysokości 91.923,00 zł, została w pełni zrealizowana do 22 listopada 2022 r.

Więcej >
21.09.2022

W labiryncie teatru - platforma edukacyjna Teatru Polskiego

Trwają prace nad platformą edukacyjną Teatru Polskiego w Warszawie, która powstaje w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014- 2020 oraz ze środków budżetu państwa.
We współpracy z Wykonawcą systemu zakończyliśmy, trwający kilka miesięcy, drugi etap prac informatycznych. Cyfrowe odwzorowania, powstałe w ramach digitalizacji, zostały pomyślnie wprowadzone do środowiska platformy, dając bogaty zasób ikonograficzny pozwalający poprawnie funkcjonować wszystkim komponentom platformy. Sporządzone opisy metadanowe umożliwiają sprawne zarządzanie obiektami oraz poprawne udostępnianie ich w portalu, zgodnie z wymogami zaprojektowanego interfejsu.

Więcej >
12.09.2022

Poprawa dostępności architektonicznej budynku Teatru Polskiego

Zwiększanie dostępności architektonicznej Teatru Polskiego dla osób z niepełnosprawnościami jest jednym z naszych priorytetów. Wierzymy, że budowanie dostępności, zaczyna się od rozpoznania różnorodności potrzeb użytkowników. Stąd duży nacisk kładziemy na zagadnienia związane z oczekiwaniami poszczególnych grup.
W minionych tygodniach dostosowaliśmy budynek i otoczenie Teatru Polskiego do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Więcej >
17.05.2022

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji okablowania strukturalnego

Przedmiotem zamówienia jest "Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji okablowania strukturalnego w obiekcie Teatru Polskiego w Warszawie" - w związku z realizacją Zadania 3. "Infrastruktura sieciowa - w części Okablowanie" w ramach projektu p.n. „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Więcej >