Z życia teatru

06.10.2023

Modernizacja windy towarowo-osobowej w Teatrze Polskim w Warszawie

Zadanie inwestycyjne: „Modernizacja windy towarowo-osobowej w Teatrze Polskim w Warszawie” zrealizowane zostało w 2023 r.

Więcej >
28.09.2023

Tytuły "Mistrza rzemiosł artystycznych" dla pracowników Teatru Polskiego

Z wielką radością informujemy, że dwójka pracowników Teatru Polskiego w Warszawie, z wieloletnim stażem pracy w naszym Teatrze: Pani Michalina Sieczko z pracowni krawieckiej damskiej i Pan Janusz Przepióra z pracowni malarskiej otrzymali z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego tytuł honorowy „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”.

Więcej >
24.08.2023

Andrzej Seweryn nagrodzony Grand Yorikiem oraz statuetką Mocnego Solanina

Andrzej Seweryn otrzymał 27 lipca nagrodę Grand Yoricka. Jest to specjalna nagroda przyznawana po raz pierwszy w historii Festiwalu Szekspirowskiego. Nagrodę wręczyła Dyrektorka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego Agata Grenda wraz z Przewodniczącym Rady Programowej Teatru, Zbigniewem Canowieckim.

Więcej >
17.07.2023

Zapytanie ofertowe / zaproszenie do składania ofert

Znak sprawy: ZOF/TP - 19/2023

Przedmiotem  zamówienia jest  „Opisanie warunków wykonania i opracowanie dokumentacji powykonawczej infrastruktury sieciowej w ramach projektu p.n. PLATFORMA eDUKACYJNA Teatru Polskiego w Warszawie". Zamówienie jest związane z realizacją jednej części zadania 3: p.n. "Infrastruktura sieciowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Więcej >
07.06.2023

Zapytanie ofertowe / zaproszenie do składania ofert na doradztwo finansowe

Znak sprawy: ZOF/TP - 18/2023
Przedmiotem  zamówienia jest  „świadczenie  usług doradztwa finansowego  (…)” –  wykonywanych  na potrzeby Zadania 8 p.n. „Doradztwo finansowe” projektu p.n.  „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W  WARSZAWIE”  (PeD)  - realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Więcej >