Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie dzieła polegającego na osobistym, artystycznym wyreżyserowaniu przez Pana Ivana Alexandre sztuki pt. „Henryk IV” Williama Szekspira. Spektakl będzie wystawiony na Dużej Scenie Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Premiera przewidziana jest na dzień 28 września 2024 r.

- Pełen tekst ogłoszenia o udzielanym zamówieniu (z dnia 21.12.2023 r.) w pliku PDF: TUTAJ

- Pełen tekst ogłoszenia o udzieleniu zamówienia wraz z informacją o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: (z dnia 11.01.2024 r.) w pliku PDF: TUTAJ.