Zaproszenie do składania ofert na zamówienie zakupu systemu oczyszczania powietrza

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana

10.02.2021

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot zamówienia: „Zakup systemu oczyszczania powietrza z czynników chorobotwórczych w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie”.

Szczegółowe informacje zostały zawarte w treści poniższych dokumentów (pliki PDF):

- ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA z 10.02.2021

- Załącznik 1. Wykaz wykonanych zamówień

- Załącznik 2. Wzór oferty