bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg bezwarunkowy ZP/TP-2/231S/2014

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg bezwarunkowy na oddanie Operatorowi do używania Dużej Sceny, Widowni wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, tj. Foyer, szatnią, garderobami w Teatrze Polskim im.
Arnolda Szyfmana w Warszawie.

Ogłoszenie o przetargu >>> PDF

Regulamin przetargu >>> PDF

Zał. nr 1 do Regulaminu - szczegółowy opis pomieszczeń >>> PDF

Zał. nr 2 do Regulaminu - formularz ofertowy >>> DOC

Zał nr 3 do Regulaminu - oświadczenie >>> PDF

Zał nr 4 do Regulaminu - wykaz usług >>> DOC

Zał. nr 5 do Regulaminu - wzór umowy >>> PDF

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY >>>PDF

Ogłoszenia:

  1. Informacja o zmianie ogłoszenia i regulaminu (22.09.2014 22:19)
Opublikował: Grzegorz Pindelski
Publikacja dnia: 21.08.2014 13:34
Dokument oglądany razy: 1859
Nie podlega Ustawie