bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem stropu pod widownią Sali Teatralnej Teatru Polskiego w Warszawie

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg na Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem stropu pod widownią Sali Teatralnej Teatru Polskiego w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja stropu piwnicy pod widownią Sali Teatralnej w obiekcie zabytkowym Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

DOKUMENTY W ZAŁĄCZNIKACH (pliki PDF lub DOC):

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 304822 - 2014

2. SIWZ TOM I

3. SIWZ TOM II
- Zal 1_do_TOMU II SIWZ_projekt_budowlany
- Zal 2_do_TOMU II SIWZ_przedmiar_robot
- Zal 3_do_TOMU II SIWZ_specyfikacje_techniczne

4. SIWZ TOM III

- Załącznik 2 RB_do_umowy
- Załącznik 3 RB_do_umowy
- Załącznik 4 RB_do_umowy_min. wymagania rb PODWYKONAWCY
- Załącznik 5 RB_do_umowy_min. wymagania usługi PODWYKONAWCY
- Załącznik 6 RB_do_umowy
- Załącznik 7 RB_do_umowy_wykaz_protokolow

  Załączniki do Załącznika nr 7 RB do SIWZ TOM III:
- 1. Prot. przekazania dokumentacji Zamawiajacy zał.
- 2. Prot. przekazania dokumentacji Wykonawca zał.
- 3. Prot. przekazania terenu budowy Wykonawcy zał.
- 4. Prot. odb. technicz. robót zał.
- 5. Prot. odb. robót bud. i Zestaw. zał.
- 6. Protokół końcowy odb. robót zał.
- 7. Przekaz. plac budowy Zamawiającemu zał.
- 8. Prot. realiz. przedm. Umowy zał.
- 9. Prot. przegl. gwarancyjny

5. Formularze podstawowe do SIWZ TOM I:
- Formularz Nr 1_formularz_oferty
- Formularz Nr 2_oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału
- Formularz Nr 3_wykaz_robót_bud
- Formularz Nr 4_wykaz_osób
- Formularz Nr 5_oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczeń
- Formularz Nr 6_wzór_pełnomocnictwa
- Formularz Nr 7_informacja_o_podwykonawcach
- Formularz Nr 8_oświadczenie_o_grupie_kapitałowej

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (29.09.2014)

Ogłoszenia:

  1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (12.09.2014 16:01)
  2. Informacja o zmianach w SIWZ (16.09.2014 14:36)
Opublikował: Grzegorz Pindelski
Publikacja dnia: 12.09.2014 15:20
Dokument oglądany razy: 1897
Podlega Ustawie