bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.02.2021 15:37, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie odpowiedzi na zapytanie (24.02.2021)

"Wykonanie i wdrożenie systemu" w ramach Projektu p.n. "PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE"

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

"Wykonanie i wdrożenie systemu" w ramach Projektu p.n. "PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE" (z wyłączeniem dostawy sprzętu informatycznego).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

- Analiza potrzeb i wymagań do planowanego postępowania
- Ogłoszenie o zamówieniu z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
- Ogłoszenie o zamówieniu z Urzędu Zamówień Publicznych (miniPortal)
- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
- Załącznik 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik 2 do SWZ - Formularz ofertowy
- Załącznik 2A do Formularza ofertowego
- Załącznik 2B do Formularza ofertowego
- Załącznik 3 do SWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
- Załącznik 4 do SWZ - Projekt umowy
- Załącznik 5 do SWZ - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów
- Załącznik 6 do SWZ - Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej
- Załącznik 7 do SWZ - Wykaz usług
- Załącznik 8 do SWZ - Wykaz osób
- Załącznik 9 do SWZ
- Załącznik 10 do SWZ - Identyfikator postępowania

Opublikował: Grzegorz Pindelski
Publikacja dnia: 19.02.2021 15:37
Dokument oglądany razy: 326
Podlega Ustawie