bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja.

Ogłoszenie numer 599522-N-2017 z dnia 10.10.2017.

- Treść ogłoszenia

- SIWZ

- Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- Dokument nr 1 do załącznika nr 1
- Dokument nr 2 do załącznika nr 1
- Dokument nr 3 do załącznika nr 1
- Dokument nr 4 do załącznika nr 1
- Dokument nr 5 do załącznika nr 1
- Dokument nr 6 do załącznika nr 1

- Załącznik nr 2 - Formularz oferty

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie

- Załącznik nr 4 - Wykaz osób

- Załącznik nr 5 - Wzór umowy

- Załącznik nr 6 - Oświadczenie

- Informacja z oficjalnego otwarcia ofert (25.10.2017) 

- INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (30.10.2017)

Opublikował: Grzegorz Pindelski
Publikacja dnia: 10.10.2017 16:29
Dokument oglądany razy: 1090
Podlega Ustawie