bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia dla Teatru Polskiego

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie dotyczy zamówienia publicznego na usługi społeczne i prowadzone jest zgodnie z art. 138o. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.
NR ZAMÓWIENIA: ZP/TP-1/231/2017

- Regulamin udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

- Załącznik nr 1 do Regulaminu

- Ogłoszenie o zamówieniu

- Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 - formularz oferty

- Załącznik nr 3 - oświadczenie

- Załącznik nr 4 - wykaz usług

- Załącznik nr 5 - oświadczenie

- Załącznik nr 6 - wykaz osób

- Załącznik nr 7 - wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamowienia

Opublikował: Leszek Czwarno
Publikacja dnia: 07.06.2017 13:45
Dokument oglądany razy: 1114
Nie podlega Ustawie