bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykonanie audytu energetycznego

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Wykonanie audytu energetycznego dla potrzeb termomodernizacji wraz z wykazem przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną i infrastrukturę techniczną obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi, nr ogłoszenia 339639 - 2016.

- Treść ogłoszenia

- SIWZ

- Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 - Formularz oferty

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie

- Załącznik nr 4 - Wzór umowy

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie

- Informacja z oficjalnego otwarcia ofert (28.11.2016)

- INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (05.12.2016)

Opublikował: Grzegorz Pindelski
Publikacja dnia: 09.11.2016 13:37
Dokument oglądany razy: 1060
Podlega Ustawie