bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Druk wydawnictwa repertuarowego dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie na sezon 2016/ 2017.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Druk wydawnictwa repertuarowego dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie na sezon 2016/ 2017. Numer ogłoszenia: 157041 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016

Treść ogłoszenia o zamówieniu (PDF)
SIWZ
Zał. nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy
Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie art. 22 i 24
Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie art. 24 ust. 2 pkt. 5
Zał. nr 5 do SIWZ – Wykaz zrealizowanych lub realizowanych usług
Zał. nr 6 do SIWZ – Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Leszek Czwarno
Publikacja dnia: 26.07.2016 12:14
Dokument oglądany razy: 956
Podlega Ustawie