bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.05.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: korekta informacji o zasadach finansowania teatru

Finanse Teatru Polskiego

Koszty działalności bieżącej i zobowiązania Teatru pokrywane są z uzyskiwanych przychodów, którymi są:
- wpływy z prowadzonej działalności artystycznej i gospodarczej,
- dotacje otrzymywane od Samorządu Województwa Mazowieckiego,
- środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

Teatr może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych. Opublikował: Grzegorz Pindelski
Data publikacji: 30.05.2013
Utworzył: Grzegorz Pindelski
Data utworzenia: 29.05.2013
Dokument oglądany razy: 2 114