bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.05.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana i redakcja treści zakresu działalności Teatru wynikająca ze zmiany statutu Teatru Polskiego w Warszawie, nadanego uchwałą nr 112/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r.

Zakres działalności Teatru Polskiego

Przedmiotem działania Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie jest kształtowanie i upowszechnianie kultury teatralnej poprzez organizowanie widowisk teatralnych przy pomocy zawodowych zespołów aktorskich.

Teatr realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1. wystawianie utworów dramatycznych polskich i obcych,
2. organizowanie widowisk, koncertów, spotkań, również poza siedzibą Teatru,
3. prowadzenie działalności wydawniczej (bez propagandowej),
4. prowadzenie galerii sztuki współczesnej,
5. nawiązywanie współpracy i wymiany kulturalnej z instytucjami w kraju i za granicą,
6. prowadzenie działalności edukacyjnej oraz kulturalno-oświatowej.

W realizacji celów statutowych Teatr może działać samodzielnie, wspólnie z osobami prawnymi, za pośrednictwem impresariatów, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych na podstawie odrębnych przepisów.Opublikował: Grzegorz Pindelski
Data publikacji: 30.05.2013
Utworzył: Grzegorz Pindelski
Data utworzenia: 29.05.2013
Dokument oglądany razy: 7 010