bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Organizacja Teatru Polskiego

Teatrem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Naczelny, który organizuje pracę Teatru i odpowiada za całokształt jego działalności.

Dyrektor Naczelny zarządza Teatrem przy pomocy: 
1) Zastępcy Dyrektora ds. Artystycznych, zwanego dalej "Dyrektorem Artystycznym",
2) Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno – Ekonomicznych, zwanego dalej "Dyrektorem Administracyjno-Ekonomicznym",
3) Głównego Księgowego.

W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia przez Dyrektora Naczelnego obowiązków służbowych, jego prawa i obowiązki wykonuje Dyrektor Administracyjno-Ekonomiczny. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez Dyrektora Naczelnego oraz Dyrektora Administracyjno-Ekonomicznego, prawa i obowiązki Dyrektora Naczelnego wykonuje Dyrektor Artystyczny. Opublikował: Grzegorz Pindelski
Data publikacji: 06.06.2013
Utworzył: Grzegorz Pindelski
Data utworzenia: 29.05.2013
Dokument oglądany razy: 13 255