bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: "Wykonanie i wdrożenie systemu" w ramach Projektu p.n. "PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE

Wersja z dnia: 08.04.2021
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie "INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (21.06.2021)

Wersja z dnia: 02.04.2021
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie "Informacji dotyczącej złożonych ofert (08.04.2021)"

Wersja z dnia: 30.03.2021
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie "Informacji o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (02.04.2021"

Wersja z dnia: 29.03.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana linkowania do "Załącznik 2 do SWZ - Formularz ofertowy - po zmianie (25.03.2021)"

Wersja z dnia: 25.03.2021
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie: "Odpowiedzi na zapytania (29.03.2021)"

Wersja z dnia: 22.03.2021
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie następujących dokumentów: - Sprostowanie do ogłoszenia (25.03.2021) - Ogłoszenie o zamówieniu z Urzędu Zamówień Publicznych, miniPortal (25.03.2021) - Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - po zmianie (25.03.2021) - Załącznik 2 do SWZ - Formularz ofertowy - po zmianie (25.03.2021) - Załącznik 8 do SIWZ - Wykaz osób - po zmianie (25.03.2021) - Odpowiedzi na zapytania oraz informacja o zmianach w SWZ (25.03.2021) Zmiana terminu zakończenia składania ofert na: 07.04.2021, godz. 10.00

Wersja z dnia: 15.03.2021
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie: - W dniu 20.03.2021 Zamawiający przesłał do publikacji w Suplemencie do DUUE sprostowanie dot. zapisów w sekcjach: IV.2.2, IV.2.6 i IV.2.7 Ogłoszenia o zamówieniu, które niezwłocznie po opublikowaniu zamieści na stronie BIP Teatru. - Odpowiedzi na zapytania (22.03.2021)

Wersja z dnia: 12.03.2021
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie dokumentu: "Odpowiedzi na zapytania (15.03.2021)"

Wersja z dnia: 12.03.2021
Powód wprowadzenia zmian: Korekta słowa w informacji: "Odpowiedzi na zapytania oraz informacja o zmianach w SWZ (12.03.2021)"

Wersja z dnia: 08.03.2021
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie następujących dokumentów: - Sprostowanie do ogłoszenia (12.03.2021) - Ogłoszenie o zamówieniu z Urzędu Zamówień Publicznych, miniPortal (12.03.2021) - Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - po zmianie (12.03.2021) - Załącznik 2 do SWZ - Formularz ofertowy - po zmianie (12.03.2021) - Załącznik 6A do SIWZ - Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej - po zmianie (12.03.2021) - Załącznik 6B do SIWZ - Wzór oświadczenia ykonawcy o aktualności informacji - Załącznik 7 do SIWZ - Wykaz usług - po zmianie (12.03.2021) - Odpowiedzi na zapytania oraz informacja z zmianach w SWZ (12.03.2021)

Wersja z dnia: 24.02.2021
Powód wprowadzenia zmian: - Dodanie informacji: "W dniu 08.03.2021 Zamawiający przesłał do publikacji w Suplemencie do DUUE sprostowanie dot. zapisów w sekcjach: III.1.3, IV.2.2, IV.2.6 i IV.2.7 Ogłoszenia o zamówieniu, które niezwłocznie po opublikowaniu zamieści na stronie BIP Teatru."

Wersja z dnia: 19.02.2021
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie odpowiedzi na zapytanie (24.02.2021)