Ogłoszenie przetargu na Wykonanie i wdrożenie systemu w ramach Projektu "PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE"

13.12.2019

Informacja o przetargu na Wykonanie i wdrożenie systemu w ramach Projektu "PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE" (z wyłączeniem dostawy sprzętu informatycznego).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Pełna treść informacji przetargowej w zakładce PRZETARGI.


Opublikował: Grzegorz Pindelski
Data publikacji:
Utworzył:
Data utworzenia:
Dokument oglądany razy: 225
30.07.2021 // www.teatrpolski.waw.pl/bip2