Zaproszenie do Dialogu technicznego

25.09.2019

Teatr Polski w Warszawie ogłasza Dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie Zamówienia publicznego na „Wykonanie i wdrożenie systemu” - w ramach Projektu p.n. „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Celem Dialogu technicznego są konsultacje z przedstawicielami Podmiotów zainteresowanych udziałem w Dialogu technicznym, profesjonalnie świadczących usługi w zakresie planowanego przedmiotu Zamówienia.

Pełna treść głoszenia o Dialogu technicznym znajduje się na stronie: www.teatrpolski.waw.pl/pl/aktualnosci/z_zycia_teatru/?id_act=2462

Termin składania zgłoszeń: 7 października 2019 r., godz. 14:00.


Opublikował: Grzegorz Pindelski
Data publikacji:
Utworzył:
Data utworzenia:
Dokument oglądany razy: 413
30.07.2021 // www.teatrpolski.waw.pl/bip2