W lipcu 2017 r. zakończono inwestycję p.n. "Bezpieczna e-sieć w Teatrze Polskim w Warszawie"

20.09.2017

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zakończył w lipcu 2017 r., przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego, zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Bezpieczna e-sieć w Teatrze Polskim w Warszawie”, które polegało na wyposażeniu w urządzenia peryferyjne sieci LAN w Teatrze, poprawiające jej bezpieczeństwo. Ponadto została położona sieć światłowodowa między budynkami Teatru ( tzw. „Dużą Sceną” a „Sceną Kameralną”).


Wobec stale rosnącej liczby oraz rodzajów zagrożeń bezpieczeństwa informatycznego konieczne było wyposażenie Teatru w okablowanie światłowodowe oraz urządzenia klasy NGFW (firewall nowej generacji) zapewniające optymalną wydajność oraz poziom ochrony systemów IT, w tym zakup nowoczesnego urządzenia wraz z niezbędnym oprogramowaniem.
Wdrożenie systemu bezpieczeństwa sieci w Teatrze umożliwia zarządzanie bezpieczeństwem oraz analizę incydentów bezpieczeństwa.


Opublikował: Grzegorz Pindelski
Data publikacji:
Utworzył:
Data utworzenia:
Dokument oglądany razy: 496
3.07.2020 // www.teatrpolski.waw.pl/bip2