Nowy statut Teatru Polskiego

22.08.2017

Na mocy uchwały nr 112/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017r. został nadany nowy statut Teatru Polskiego w Warszawie.
Do najważniejszych zmian w stosunku do obowiązującego statutu należą:
1. Wskazanie, ze organizatorem Teatru Polskiego jest Województwo Mazowieckie, a współprowadzącym-Minister;
2. Wprowadzenie wymogu uzgadniania z Ministrem powołania i odwoływania Dyrektora Teatru, Zastępcy Dyrektora do spraw artystycznych oraz organu opiniodawczo-doradczego;
3. Określenie, ze podstawą gospodarki finansowej Teatru Polskiego jest plan finansowy sporządzany przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Województwo i Ministra.

Pełna treść nowego statutu znajduje się na podstronie: STATUT TEATRU.


Opublikował: Grzegorz Pindelski
Data publikacji:
Utworzył:
Data utworzenia:
Dokument oglądany razy: 470
3.07.2020 // www.teatrpolski.waw.pl/bip2