Świadczenie usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

13.08.2020 // www.teatrpolski.waw.pl/bip2