Kodeks Etyki Pracowników Teatru Polskiego

Kodeks Etyki pracowników Teatru Polskiego w Warszawie z dnia 17 maja 2011 roku, zwany dalej „Kodeksem Etyki”, wyznacza standardy postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy Teatru w związku z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków służbowych. Kodeks Etyki jest zbiorem zasad, którymi kierują się pracownicy Teatru w miejscu pracy, jak i poza nim, w relacjach ze współpracownikami, kolegami, zwierzchnikami i przełożonymi, mając na względzie uniwersalne zasady współżycia społecznego, dobro Teatru oraz uznając nadrzędność misji swojej pracy nad innymi wartościami i celami jakie niesie praca. Pracownicy Teatru dążą do takiego wykonywania swoich obowiązków, aby praca na każdym stanowisku była rozwijająca i twórcza, a będąc źródłem osobistej satysfakcji, jednocześnie jak najlepiej służyła wszechstronnemu rozwojowi Teatru i wszelkiej działalności kulturalnej prowadzonej przez Teatr. 

Kodeks Etyki Pracowników Teatru Polskiego - pełen dokument (PDF)


Opublikował: Grzegorz Pindelski
Data publikacji: 17.06.2013
Utworzył: Dyrektor Naczelny Teatru Andrzej Seweryn
Data utworzenia: 17.05.2011
Dokument oglądany razy: 4985
30.07.2021 // www.teatrpolski.waw.pl/bip2