Regulamin organizacyjny Teatru Polskiego

Regulamin organizacyjny Teatru z dnia... określa:
1) zasady kierowania Teatrem oraz zastępowania osoby kierującej Teatrem w trakcie jej nieobecności;
2) strukturę organizacyjną Teatru;
3) zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych;
4) zadania kierujących komórkami organizacyjnymi;
5) zakres uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej;
6) zasady obiegu dokumentów i podpisywania pism w Teatrze.

Zarządzenie Dyrektora Naczelnego Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie w sprawie nadania "Regulaminu organizacyjnego" (PDF)

Regulamin organizacyjny Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - pełen dokument (PDF) 


 


Opublikował: Grzegorz Pindelski
Data publikacji: 14.06.2013
Utworzył: Dyrektor Naczelny Te Seweryn
Data utworzenia: 15.04.2013
Dokument oglądany razy: 1847
23.10.2021 // www.teatrpolski.waw.pl/bip2